Souhlas se zpracováním osobních údajů

Uživatel souhlasí ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů s tím, aby společnost Ladislav Hrabal zpracovávala a používala osobní údaje uživatele, a to pouze jméno, příjmení a e-mailovou adresu, telefonní číslo, případně další poskytnuté osobní údaje od okamžiku odeslání této online žádosti, za účelem identifikace uživatele a vymáhání nároků. Osobní údaje uživatele mohou být z databáze vymazány na základě žádosti uživatele odeslané na adresu info@budvidetnawebu.cz.

Uživatel tímto potvrzuje, že byl společností Ladislav Hrabal poučen o tom, že poskytnutí výše uvedených osobních údajů je dobrovolné a že tento souhlas může kdykoli odvolat, jakož i o (i) právu uživatele na přístup k osobním údajům, (ii) právu na opravu osobních údajů, (iii) právu požadovat od správce osobních údajů vysvětlení v případě podezření, že ke zpracování osobních údajů dochází v rozporu s ochranou soukromého a osobního života uživatele nebo v rozporu se zákonem, (iv) právu požadovat odstranění protiprávního stavu, zejména blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů, a (v) právu obrátit se v případě uvedeného podezření či odmítnutí odstranění uvedeného protiprávního stavu na Úřad pro ochranu osobních údajů.